Senteret sitt bannerbilde

Stavern Legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

INFORMASJON OM INFLUENSAVAKSINE 2019/2020

9. oktober 2019

Årets influensavaksiner er kommet. Influensavaksine gis til de som er i risikogruppe eller fra fylte 65 år (se nedenfor).

Vi skal som tidligere ha vaksinasjonsdager der du kan komme på "drop-in" for influensavaksine.

Pris er 250:-/person. Ta en kølapp og henvend deg i luka etter tur. Husk at du må sitte 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Våre vaksinasjonsdager er:

tirsd.: 15 oktober, onsd.: 16 oktober, torsd.: 17 oktober

kl. 09:00-11:00 og kl.12:00-14:00

tirsd.: 22 oktober, onsd.: 23 oktober, torsd.: 24 oktober

kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 * Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

* Alle fra fylte 65år

* Barn og voksne med:diabetes type 1 og 2

* kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

* kronisk nevrologisk sykdom eller skade

* nedsatt immunforsvarsvært alvorlig fedme (KMI over 40)

* annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

* Helsepersonell som har pasientkontakt.

* Husstandskontakter til?immunsupprimerte pasienter

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

* Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Er du ikke i denne gruppen, men ønsker influensavaksine må du bestille resept på vaksinen samt time på laboratoriet for å få satt vaksinen.

 

Informasjon

19. september 2019

Kontoret holder steng Fredag 25 Oktober fra kl 11:15 pga fag-kurs. Ved behov for øyeblikkelig hjelp etter kl 11:15, ta kontakt med Larvik legevakt på telefon: 116 117.

Ny informasjon

29. august 2019

Vi har fått en ny lege ved kontoret: Victoria Contreras Nyrud.

Dr Nyrud skal være fast vikar for dr Elvsåshagen på onsdager og torsdager et år fremover og forhåpentligvis også videre etter det, men dette er ikke helt avklart ennå. 

Dr Nyrud kommer også til å være vikar på tirsdager for alle legene, dette for å bedre kapasiteten og redusere ventetiden på legetime. 

Telefontid

10. januar 2019

Telefonen: 33121920 er nå betjent alle ukedager fra kl. 09:00 - 11:00 og fra kl. 12:30 - 14:30. 

 

Timebestilling til laboratoriet

21. mai 2014

Fra 1 Januar 2014 er det timebestilling ved laboratoriet. Det betyr at hvis du utenom legetime skal ta blodprøver, skifte på sår og/eller andre ting så må du ha en timeavtale. Dette for å minske på ventetiden for deg som pasient. Time bestilles med sms, direkte ved konoret eller over telefon.

 

E-resept

3. november 2010

Ved Stavern Legekontor bruker vi nå e-resept, dette er en elektronisk resept, det betyr at du ikke lenger får tildelt en papirresept som tidligere. Ved bruk av e-resept kan medisiner hentes ut ved hvilket som helst apotek i hele landet. Reseptene overføres elektronisk til apotek, enten etter konsultasjon, eller etter bestilling av medisiner på nett/SMS.

Faste kontordager for legene

13. mai 2010

Dr. Harald Elvsåshagen tilstede mandag, tirsdag, torsdag fra kl 15:00 - 18:00 og fredag

Dr. Tone Mæland Faugstad tilstede mandag, onsdag, torsdag og fredag

Dr Marie Cathrine Stjärne tilstede mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Dr Victoria Contreras Nyrud (vikar) tilstede tirsdag, onsdag og torsdag

Legevakt

13. mai 2010

Kveld/natt/helg
I Larvik kommune er det legevakt for øyeblikkelig hjelp fra kl. 15 til kl. 08 på hverdager og hele døgnet i helgene. Dette gjelder sykdomstilstander som er såpass alvorlige at de ikke kan vente til fastlegekontoret ditt åpner neste arbeidsdag. Dersom dette blir misbrukt risikerer du å bli avvist på legevakt.

Telefonnummer til legevakten: 116117

Dagtid
Som en hovedregel skal du kontakte fastlegekontoret på dagtid. Dersom fastlegen ikke kan ta i mot deg har legene ved Stavern Legekontor blitt enige om en kollegial ordning hvor de andre legene ved legesenteret skal gi nødvendig helsehjelp, ved behov for øyeblikkelig hjelp.


Dersom du ikke har fastlege ved Stavern legekontor

Hvis du er på besøk/ferie og dermed ikke har fastlege hos oss, må du kontakte legevakten i Larvik for videre avklaring.

 

Ventetid, et nødvendig onde

13. mai 2010

Legekontoret har lav terskel for å ta imot pasienter som kan være alvorlig syke.
Vi må ofte forholde oss til syke mennesker som dukker opp uanmeldt og som ikke kan vente på legehjelp. Dette medfører at arbeidsdagen vår ikke alltid kan avvikles som planlagt og at pasienter iblant må vente lenge.
Å måtte vente i 30-60 minutter på en forhåndsavtalt time oppleves selvfølgelig som irriterende og unødvendig. Vi håper likevel det er en trøst og en sikkerhet å vite at også du vil bli prioritert til rask behandling den dagen du skulle være i en slik situasjon, selv om du ikke rakk å bestille time først.
Ber derfor om forståelse for at det iblant er ventetid ved legekontoret.