Dr. Harald Elvsåshagen tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Dr. Tone Mæland Faugstad tilstede mandag, onsdag, torsdag og fredag

Dr Marie Cathrine Stjärne tilstede mandag, tirsdag, onsdag og fredag