Stavern legekontor vil i løpet av tidlig høst 2024 koble seg opp og ta i bruk Helsenorge for kommunikasjon mellom pasient og legekontor.

Vi vil komme tilbake med mere informasjon om dette. Kontakt ila sommeren 2024 via Helsenorge vil ikke bli besvart/håndtert. Ta kontakt på telefon.