Årets Influensavaksine er forventet å ankomme kontoret fra uke 42 (12 oktober).

I år kan vi dessverre ikke ha dropp-inn-vaksinering pga restriksjoner med antall pasienter ved kontoret i forbindelse med coronapandemien. 

For vaksinering, bestill en time på laboratoriet eller hos din fastlege. Har du allerede en time ved kontoret etter den 12 oktober og utover høsten må influensavaksinen settes ved denne timen. 

Vaksinen koster 50:- uten frikort og er forbeholdt disse risikogruppene: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: