Dr Harald Elvsåshagen tilstede mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 08:00 - 12:00

Dr Tone Mæland Faugstad tilstede mandag, onsdag, torsdag og fredag

Dr Marie Cathrine Stjärne tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Dr Victoria Contreras Nyrud tilstede mandag, tirsdag, onsdag og fredag