Vi har fått en ny lege ved kontoret: Victoria Contreras Nyrud.

Dr Nyrud skal være fast vikar for dr Elvsåshagen på onsdager og torsdager et år fremover og forhåpentligvis også videre etter det, men dette er ikke helt avklart ennå. 

Dr Nyrud kommer også til å være vikar på tirsdager for alle legene, dette for å bedre kapasiteten og redusere ventetiden på legetime.