Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Betaling/prisliste


I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel samt noen ganger tileggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner osv..
Beløpet skal du betale i luka etter legebesøket, enten med kontanter eller med kort. Beløpets størrelse er i hennhold til Normaltariffen for fastleger.
Du skal alltid kontakte personalet i luken før du forlater legesenteret, også om du er under 16 år, er gravid eller har frikort. Frikort skal alltid forevises. Det kan være tilleggstakster som skal betales, og personalet vet ikke alltid om du skal avkreves egenandel eller ikke.
Vi ønsker i minst mulig grad å bruke giro da dette påfører oss ekstra arbeide og kostnader i forb. med regnskap og purringer. Dette gjøres unntaksvis mot et girogebyr..


.