Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Annet


 

OPPFØLGING:
Alle pasienter blir fulgt opp av sin fastlege. Hvis du tilfeldigvis har vært hos en av de andre legene ved kontoret, er hovedregelen at fastlegen følger deg opp videre.

Dersom det blir påvist svar på undersøkelser og prøver som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil du bli kontaktet av din fastlege med brev, SMS, telefon eller via kontorpersonalet.
Det er derfor ikke nødvendig å kontakte oss om prøvesvar, med mindre legen din har gitt beskjed om noe annet.

Dersom du har blitt undersøkt eller utredet for en problemstilling eller et symptom uten at det så langt er funnet noe galt, er det viktig at du som pasient kontakter fastlegen på nytt dersom symptomene vedvarer, forverres eller forandres. Dette gjelder selv om alle prøvesvar hittil har vært normale.

NORMALE PRØVESVAR:
Ved normale prøvesvar informer vi kun unntaksvis om dette. 

FORBEDRINGSPOTENSIALE:
Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registere noen områder hvor vi ikke lykkes, ber vi deg gi oss informasjon om dette, slik at vi kan forbedre våre rutiner.