Årets influensavaksiner er kommet. Influensavaksine gis til de som er i risikogruppe eller fra fylte 65 år (se nedenfor).

Vi skal som tidligere ha vaksinasjonsdager der du kan komme på "drop-in" for influensavaksine.

Pris er 250:-/person. Ta en kølapp og henvend deg i luka etter tur. Husk at du må sitte 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Våre vaksinasjonsdager er:

tirsd.: 15 oktober, onsd.: 16 oktober, torsd.: 17 oktober

kl. 09:00-11:00 og kl.12:00-14:00

tirsd.: 22 oktober, onsd.: 23 oktober, torsd.: 24 oktober

kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 * Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

* Alle fra fylte 65år

* Barn og voksne med:diabetes type 1 og 2

* kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

* kronisk nevrologisk sykdom eller skade

* nedsatt immunforsvarsvært alvorlig fedme (KMI over 40)

* annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

* Helsepersonell som har pasientkontakt.

* Husstandskontakter til?immunsupprimerte pasienter

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

* Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Er du ikke i denne gruppen, men ønsker influensavaksine må du bestille resept på vaksinen samt time på laboratoriet for å få satt vaksinen.